Υδραυλικά εξαρτήματα, συστήματα και κινητήρες
  • Български
  • English
  • Ελληνικά
  • Română
  • Српски
Hydrocap logo
Ολα τα προϊόντα Меню

Γενικοί όροι αγοράς και πώλησης μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος hydrocap.net

Αυτός ο ιστότοπος (www.hydrocap.net) και όλες οι εικόνες, τα βίντεο, ο κώδικας προγράμματος και οι σχετικές πληροφορίες με τη μορφή περιεχομένου (εφεξής «Ιστότοπος» ή «Ιστότοπος») αποτελούν ιδιοκτησία της Hydrocap Ltd., UIC: 123679611, με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης Βουλγαρία, περιοχή Stara Zagora, δήμος Kazanlak, πόλη Kazanlak 6100, 221 Knyaz Alexander Batenberg Blvd.

Ο σκοπός αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων είναι να καθοριστεί η σχέση μεταξύ της Hydrocap Ltd. (εφεξής «Έμπορος») και όλων των φυσικών ή νομικών οντοτήτων (εφεξής «Πελάτες») που επιθυμούν να αγοράσουν προϊόντα που προσφέρονται ηλεκτρονικά από το Ιστοσελίδα.


I. Γενικές διατάξεις

1.1 Πληροφορίες που απαιτούνται από τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών, τον νόμο περί ηλεκτρονικού εμπορίου και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την πώληση προϊόντων στο Διαδίκτυο

Εμπορική επωνυμία του εμπόρου: Hydrocap Ltd.

Έδρα και διεύθυνση διαχείρισης: Βουλγαρία, περιοχή Stara Zagora, δήμος Kazanlak, πόλη Kazanlak 6100, 221 Knyaz Alexander Batenberg Blvd.

UIC: 123679611

Αρχές που ασκούν τον έλεγχο και παρέχουν προστασία των καταναλωτών:

Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διεύθυνση: Σοφία 1592, Prof. Tsvetan Lazarov ”№ 2,

τηλ.: (02) 940 20 46

φαξ: (02) 940 36 40

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg.

Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή

Διεύθυνση: 1000 Σόφια, Πλατεία Slaveykov 4A, 3ος, 4ος και 6ος όροφος,

τηλ.: 02/980 25 24

φαξ: 02/988 42 18

τηλεφωνική γραμμή: 0700 111 22

Ιστοσελίδα: www.kzp.bg.

Σε περίπτωση διαφωνίας που σχετίζεται με μια ηλεκτρονική αγορά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο OPC.


1.2. Η Ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση Διαδικτύου www.hydrocap.net και μέσω αυτής οι Πελάτες μπορούν να αγοράζουν και να λαμβάνουν υπηρεσίες που σχετίζονται με την παράδοση των προϊόντων που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα.

1.3. Μέσω της Ιστοσελίδας, οι Πελάτες μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για νέα προϊόντα, τα χαρακτηριστικά τους, τις τιμές, τους όρους παράδοσης και τις προσφορές που διοργανώνει ο Έμπορος.

1.4. Ο Έμπορος υποχρεούται να παραδίδει τα προϊόντα που παραγγέλνουν οι Πελάτες σύμφωνα με το πλαίσιο που προβλέπει ο νόμος, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των Καταναλωτών, ακολουθώντας πλήρως τις καλές πρακτικές για το καταναλωτικό και εμπορικό δίκαιο.

1.5. Ο Έμπορος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τρίτων, στην προκειμένη περίπτωση εταιρείας ταχυμεταφορών, για να παραδώσει στους Πελάτες τα προϊόντα που αγοράστηκαν από τον Ιστότοπο. Η τιμή παράδοσης καθορίζεται ξεχωριστά και ρητά από την τιμή των εμπορευμάτων και κατά τη διαδικασία παραγγελίας των προϊόντων οι πελάτες έχουν πληροφορίες για το ποσό της παράδοσης που θα καταβληθεί στην εταιρεία ταχυμεταφορών.


II Παραγγελία, παράδοση και έγγραφα κατά την παραγγελία

2.1. Για την παραγγελία προϊόντων που προσφέρει η Ιστοσελίδα, κάθε Πελάτης επιλέγει τον τύπο και την ποσότητα του προϊόντος που θέλει να παραγγείλει. Στη συνέχεια εισάγετε τα στοιχεία σας και τη διεύθυνση παράδοσης των προϊόντων που έχετε παραγγείλει.

2.2. Κατά την υποβολή μιας παραγγελίας, ο Πελάτης πρέπει να συμφωνήσει με αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε μαζί τους, δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας προϊόντων. Συμφωνώντας να συμμορφωθεί με αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, ο Πελάτης επιβεβαιώνει ότι τους έχει διαβάσει, συμφωνεί με το περιεχόμενό τους και δεσμεύεται να συμμορφώνεται με αυτούς.

2.3. Κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων για την παραγγελία προϊόντων, ο Πελάτης υποχρεούται να εισάγει ακριβή, ενημερωμένα και σωστά στοιχεία παράδοσης - ονόματα, διεύθυνση, τρόπους επικοινωνίας. Σε περίπτωση παροχής λανθασμένων ή λανθασμένων δεδομένων, το ίδιο μπορεί να χάσει το δικαίωμα παραλαβής του προϊόντος.

2.4. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου που παρέχονται από τον Πελάτη κατά τη διάρκεια της παραγγελίας θα χρησιμοποιηθούν ως κανάλι επικοινωνίας και ανταλλαγής ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ του Εμπόρου και του Πελάτη.

2.5. Κάθε Πελάτης μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία μιας παραγγελίας μόνο εάν το δηλώσει μέσω e-mail ή τηλεφωνικής συνομιλίας, από αυτά που παρέχονται κατά την παραγγελία. Αιτήματα για αλλαγή παραγγελίας που γίνονται με διαφορετικές από τις παρεχόμενες μεθόδους επικοινωνίας (διεύθυνση e-mail ή τηλέφωνο) κατά τη διάρκεια της παραγγελίας δεν θα γίνονται δεκτά.

2.6. Μετά τη σωστή εισαγωγή των δεδομένων, ο Πελάτης θα πρέπει να στείλει την εντολή για εκτέλεση από τον Έμπορο. Με την επιβεβαίωση της παραγγελίας, ο Πελάτης θα λάβει στην προκαθορισμένη διεύθυνση e-mail πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία που έκανε.

2.7. Τα παραγγελθέντα είδη παραδίδονται με τις υπηρεσίες μιας εταιρείας ταχυμεταφορών.

2.8. Η προθεσμία για την εκτέλεση της παράδοσης όλων των παραγγελιών είναι 5 εργάσιμες ημέρες.

2.9. Εάν ο Έμπορος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει μια παραγγελία λόγω του ότι δεν έχει τα παραγγελθέντα αγαθά σε απόθεμα, υποχρεούται να ενημερώσει τον Πελάτη.


III Προστασία των καταναλωτών

3.1. Όλοι οι όροι και προϋποθέσεις αυτού του τμήματος, καθώς και οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις, ισχύουν μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι καταναλωτές κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών, του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο ή/και της Οδηγίας. 2011/83 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011.

3.2. Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας περιγράφονται στη σελίδα του αντίστοιχου προϊόντος.

3.3. Οι τιμές των προϊόντων που ανακοινώνονται στην Ιστοσελίδα είναι τελικές, ανακοινώνονται σε BGN (BGN) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των άλλων φόρων ή τελών που απαιτούνται από τη νομοθεσία.

3.4. Το ύψος των ταχυδρομικών και τα έξοδα αποστολής για την παράδοση των προϊόντων δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή για τα προϊόντα που ανακοινώνονται στην αντίστοιχη σελίδα, αλλά επιβάλλονται επιπλέον. Το ποσό τους παρέχεται ως πληροφορία στη διαδικασία παραγγελίας πριν αποσταλεί για επεξεργασία από τον Έμπορο. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να το γνωρίσει κατά την παραγγελία και πριν στείλει παραγγελία προς επεξεργασία από τον Έμπορο, οπτικοποιεί όλα τα έξοδα που πρέπει να κάνει για να παραλάβει τα προϊόντα που υπόκεινται στην παραγγελία του.

3.5. Οι πληροφορίες που παρέχονται στους Πελάτες είναι ενημερωμένες κατά τη στιγμή της οπτικοποίησής τους στον Ιστότοπο, πριν και κατά τη διάρκεια της παραγγελίας.

3.6. Ο Έμπορος πρέπει να προσδιορίσει τους όρους παράδοσης μεμονωμένων προϊόντων στον Ιστότοπο.

3.7. Τα προϊόντα πληρώνονται με αντικαταβολή.


IV Άρνηση εμπορευμάτων

4.1 Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τα παραγγελθέντα προϊόντα εντός 14 ημερών από την παραλαβή των αγαθών σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί, δεν παραβιάζεται η ακεραιότητα της συσκευασίας του και είναι στη μορφή με την οποία παρελήφθη, σύμφωνα με τους όρους της Τέχνης. 55 του ΚΠΔ.

4.2 Σε περίπτωση εύρεσης ελαττωματικού προϊόντος εντός 24 ωρών. από την παραλαβή του και σε περίπτωση άθικτη εμπορική εμφάνιση των εμπορευμάτων και της συσκευασίας, ο Έμπορος αναλαμβάνει να το αντικαταστήσει με νέο σύμφωνα με τους όρους εγγύησης του εκάστοτε κατασκευαστή ή να επιστρέψει την αξία των αγαθών που κατέβαλε ο πελάτης, σύμφωνα με Τέχνη. 55 του CPA, από την ημερομηνία κατά την οποία ο πελάτης άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης. Μετά το διάστημα αυτό ή σε περίπτωση παραβίασης της εμπορικής εμφάνισης ή συσκευασίας των εμπορευμάτων, η επισκευή των εμπορευμάτων αναλαμβάνεται από τον πελάτη.

4.3 Τα έξοδα μεταφοράς και άλλα έξοδα παραλαβής των εμπορευμάτων επιβαρύνουν τον πελάτη. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των αγαθών με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη σελίδα, ο προμηθευτής επιστρέφει ολόκληρο το ποσό που κατέβαλε ο καταναλωτής, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς που κατέβαλε ο πελάτης για την απόκτηση των αγαθών σύμφωνα με το άρθρο. 59 παρ. 3 του CPA και εντός 14 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων και υπόκειται σε ανέπαφη εμπορική εμφάνιση των εμπορευμάτων και της συσκευασίας.

4.4 Τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν μόνο στη διεύθυνση: 6100 Kazanlak, 221 Knyaz Alexander Batenberg Blvd.

4.5. Ο πελάτης αναλαμβάνει να αποθηκεύσει τα παραλαμβανόμενα προϊόντα με μέριμνα καλού ιδιοκτήτη, να διατηρήσει την αρχική συσκευασία για όλη την περίοδο εγγύησης και την περίοδο δυνατότητας επιστροφής των εμπορευμάτων.


V Άλλες προϋποθέσεις

5.1. Ο Έμπορος παραδίδει και παραδίδει τα αγαθά στον Πελάτη εντός των καθορισμένων χρονικών ορίων.

5.2. Ο πελάτης πρέπει να ελέγξει όλα τα προϊόντα που περιέχονται στην παράδοση κατά τη στιγμή της παραλαβής. Εάν ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα δεν πληρούν τις απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ειδοποιήστε αμέσως τον Έμπορο.

5.3. Ο Έμπορος εγγυάται και λαμβάνει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

5.4. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι ο Έμπορος θα επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα μόνο για τους σκοπούς των παραγγελιών. Ο έμπορος δεν έχει δικαίωμα να παρέχει αυτά τα δεδομένα σε τρίτους χωρίς εντολή από αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

5.5. Κάνοντας μια παραγγελία στον Ιστότοπο, ο Πελάτης συμφωνεί να λαμβάνει εμπορικές επικοινωνίες από τον Έμπορο για μελλοντικούς σκοπούς και εκστρατείες μάρκετινγκ, δηλώνοντας για αυτές τις ίδιες ηλεκτρονικές επικοινωνίες ότι δεν θα τις αντιμετωπίζει ως αυτόκλητες εμπορικές επικοινωνίες κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

5.6. Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις είναι μόνιμα ορατοί στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση www.hydrocap.net και ενδέχεται να τροποποιηθούν από τον Έμπορο χωρίς την υποχρέωση να ειδοποιήσει εκ των προτέρων.

5.7. Η ενδεχόμενη ακυρότητα οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων δεν θα οδηγήσει σε ακυρότητα της παραγγελίας που έγινε από τον Πελάτη.

5.8. Για τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται σε αυτούς τους γενικούς όρους, που σχετίζονται με την εφαρμογή και την ερμηνεία των όρων παραγγελιών στον Ιστότοπο, και τα δύο μέρη συμβουλεύονται πρώτα το Διαμεσολαβητικό Δικαστήριο στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και στη συνέχεια την Προστασία των Καταναλωτών Επιτροπή. Σε περίπτωση διαφωνίας ενώπιον του Διαμεσολαβητικού Δικαστηρίου, οι νόμοι της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας θα εφαρμόζονται μέσω του αντίστοιχου αρμόδιου οργάνου στη διεύθυνση και την έδρα του Εμπόρου.